De Car- en Busgids 2015
Data Merge Adobe Indesign

De Car- & Busgids voor BelgiŽ 2015
De Car- & Busgids voor BelgiŽ is een uniek handboek met onmisbare en meestal exclusieve informatie over wetgeving en werking van de autobus- en autocarsector en van de reisbureaus in BelgiŽ. Dit viertalige, meer dan 400 pagina's tellende naslagwerk biedt een volledige lijst (alfabetisch ťn per gemeente) met adressen, telefoon en faxnummers, wagenpark en talloze andere nuttige gegevens van alle Belgische autobus- en autocarbedrijven. Deze "Bijbel" is het ideale instrument voor uw prospectie-acties.
In onderaanneming van Tenacs O.H.P. & FBAA
Digitaal verzameld van ledengegevens bij Fbaa via intranet. Deze data worden dan overdragen aan Tenacs waar via eigen conversie programmatie, gegevens worden geconverteerd naar Adobe Indesign XML bestand. Daarna XML bestand laten inlopen in Adobe Indesign template voor De Car- & Busgids voor BelgiŽ en publiceren voor drukklaar PDF bestand.
Voor meer informatie betreffende publiciteit in deze gids alsook concrete tarieven : zie www.tenacs.be

Klant:

Eindklant:

Tenacs O.H.P.
www.tenacs.be

www.fbaa.be
  • Intranet
  • Verzamelen Data
  • Catalogus / Gids