Beurscatalogus PHP 2015
Data Merge Adobe Indesign

Jaarlijkse beurscatalogus Passivehouse 2015
In onderaanneming van Tenacs O.H.P. voor 5de keer.
Via eigen conversie programmatie, gegevens uit CMS systeem converteren naar Adobe Indesign XML bestand. Daarna XML bestand laten inlopen in Adobe Indesign template voor Passivehouse en publiceren voor drukklaar PDF bestand.

Klant:

Eindklant:

Tenacs O.H.P.
www.tenacs.be

www.passivehouse.be
  • Eigen ontwerp / template
  • Programmatie