Beurscatalogus PHP 2012
Data Merge Adobe Indesign

Jaarlijkse beurscatalogus Passivehouse 2012
In onderaanneming van Tenacs O.H.P. voor 2de keer.
Via eigen conversie programmatie, gegevens uit CMS systeem converteren naar Adobe Indesign XML bestand. Daarna XML bestand laten inlopen in Adobe Indesign template voor Passivehouse en publiceren voor drukklaar PDF bestand.

Klant:

Eindklant:

Tenacs O.H.P.
www.tenacs.be

www.passivehouse.be
  • Catalogus / Gids